Het jaar 2023 brengt een aantal veranderingen met zich mee voor de energierekening van huishoudens. Deze veranderingen hebben betrekking op de manier waarop de energiekosten worden berekend en op de tarieven die worden gehanteerd. In deze blog zal ik uitleggen wat er verandert in 2023 en wat dat betekent voor bewoners.

Allereerst zal de manier waarop de energiekosten worden berekend veranderen. Tot op heden werden de kosten voor energieverbruik bepaald op basis van een vast tarief per kWh. In 2023 zal er een nieuw tariefsysteem worden geïntroduceerd, genaamd het capaciteitstarief. Dit tariefsysteem is gebaseerd op de maximale capaciteit die een huishouden nodig heeft om te kunnen voldoen aan de piekvraag naar energie.

Dit betekent dat het tarief dat huishoudens betalen niet alleen afhankelijk is van de hoeveelheid energie die ze verbruiken, maar ook van de maximale capaciteit die ze nodig hebben. Dit kan betekenen dat sommige huishoudens meer gaan betalen voor hun energierekening dan voorheen, terwijl anderen juist minder gaan betalen. Het is belangrijk om te weten dat dit tariefsysteem alleen van toepassing is op huishoudens die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

Een andere verandering die in 2023 zal plaatsvinden, is de invoering van een nieuwe belasting op CO2-uitstoot. Deze belasting heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en zo bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. De belasting wordt geheven op de energie die wordt verbruikt en zal worden doorberekend in de energierekening van huishoudens.

Wat betekent dit alles nu voor bewoners? Het is belangrijk om te weten dat de veranderingen in de energierekening in 2023 niet voor alle huishoudens evenveel impact zullen hebben. Huishoudens die al energiebesparende maatregelen hebben genomen, zoals het isoleren van hun huis en het overstappen op duurzame energie, zullen waarschijnlijk minder last hebben van de veranderingen dan huishoudens die nog niet zijn overgestapt op duurzame energie of energiebesparende maatregelen hebben genomen.

Het is daarom belangrijk om bewust om te gaan met energie en te kijken naar mogelijkheden om energie te besparen. Dit kan door het isoleren van het huis, het overstappen op duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen en windenergie, en door het verminderen van het energieverbruik. Door deze maatregelen te nemen, kunnen huishoudens niet alleen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, maar ook besparen op hun energierekening.

Kortom, de veranderingen in de energierekening in 2023 brengen een aantal nieuwe tarieven en belastingen met zich mee. Het is belangrijk om bewust om te gaan met energie en te kijken naar mogelijkheden om energie te besparen.